Etusivu

Monien mahdollisuuksien tuulivoima

Tuulivoima on tuulen eli ilman virtauksen liike-energian muuntamista sähköksi. Tuulivoimaloissa tuulen liike-energia muutetaan lapojen pyörimisliikkeeksi ja siitä edelleen sähkövirraksi. 1990-luvulta lähtien tuulivoima on ollut maailman nopeimmin kasvava sähköntuotantomuoto. Tuulienergiaa on kaikkialla maailmassa ja sen mahdollisuuksista on hyödynnetty vasta pieni osa. On arvioitu, että hyödynnettävissä olevat tuulienergiavarat ovat yli kymmenkertaiset koko maailman sähkönkulutukseen verrattuna.


Kehittyvä energiantuotantotapa

Tuulisähkön tuotanto poikkeaa perinteisestä sähköntuotannosta ajallisen vaihtelunsa vuoksi. Tuotanto vaihtelee päivittäin tuulisuuden mukaan. Käynnistyäkseen voimalaitos vaatii 3 m/s tuulen. Laitoksen teho lisääntyy tuulen nopeuden kasvaessa. Tämä luonnollinen vaihtelu tasoittuu sillä, että tuotanto hajautetaan eri alueille ja tuulivoimaa käytetään muiden energiantuotantomuotojen rinnalla. Tuulivoima on kehittymässä oleva sähköntuotantomuoto, jonka taloudellinen kannattavuus vaatii tukitoimia. Voimalan kustannukset painottuvat rakennusajalle. Tuulivoimakapasiteettia on mahdollista lisätä Suomessa merkittävästi nykyisestä. Nykyisin suurimpien laitosten koko on 3 - 5 megawattia. Tulevaisuudessa yksittäisten tuulivoimaloiden koko etenkin merelle rakennettaessa kasvaa yli viiteen megawattiin.

Tuulivoima on uusiutuvaa, päästötöntä energiaa. Sen tuotannossa ei synny kasvihuonekaasupäästöjä ilmaan, veteen eikä maahan. Päästötöntä sähköä saadaan koko tuulivoimalan toiminta-ajan eli käytännössä 20 - 25 vuotta. Tuulivoimalla korvataan sähköjärjestelmässä muuttuvilta kustannuksiltaan kalleinta tuotantoa. Tämä on Pohjoismaissa pääosin hiililauhdevoimaa. Oleellista onkin tarkastella kokonaispäästöjä vuositasolla. Jokainen uusiutuvalla energialla tuotettu megawattitunti vähentää päästöjä verrattuna tilanteeseen, jossa sama sähkö olisi tuotettu hiilellä, kaasulla, öljyllä tai turpeella.